Léčivé konopí a Tourettův syndrom

12 220 -počet zobrazení článku

V Holandsku je možné získat konopí z lékárny na předpis jenom na základě několika málo akceptovaných indikátorů. Řadí se k nim kromě chronických bolestí, také spastická obrna u sklerózy multiplex, a z dalších onemocnění například také Touretteův syndrom. Choroba je pojmenována po lékaři, který tento syndrom popsal jako první, Dr. Gilles de la Tourette.

Touretteův syndrom je komplexní neuropsychiatrické onemocnění, které se začíná projevovat většinou v dětství nebo dospívání. Jsou pro něj typické tzv. „tiky“, náhlé cukání především v oblasti tváře, krku a ramen (zkřivení úst, škubavé točení hlavy). Průvodně se vyskytuje ještě přinejmenším jeden vokální tik, u kterého postižený vydává hlasité zvuky nebo vykřikuje různé nadávky. Dalším průvodním jevem jsou poruchy chování, jako agrese vůči sobě samému, hypersexualita nebo nutkavé myšlenky či jednání.

Většina dnes známých faktů ohledně působení THC a konopí na tuto velice těžce léčitelnou nemoc vychází z klinických výzkumů v Německu. Na medicínské vysoké škole v Hannoveru byla týmem profesorky Kirsten Müller-Vahl provedena studie k působení THC na Touretteův syndrom. Několik pacientů léčících se ve zdejší speciální ambulanci uvedlo, že díky konzumu konopí zaznamenali ústup symptomů nemoci. Anketa prováděna systematicky mezi roky 1994 a 1996 u 64 pacientů prokázala, že 14 ze 17 pacientů se zkušeností s konzumací konopí, zpozorovalo pozitivní vliv na symptomy nemoci, částečné až úplné vymizení motorických a vokálních tiků. Podobné závěry se v minulosti ojediněle objevovaly v odborných časopisech i od jiných autorů.
Během prvního výzkumu na medicínské vysoké škole v Hannoveru obdržel každý pacient jednorázově deset miligramů THC, díky čemuž se zřetelně zlepšila jeho symptomatika. Ve druhém pozorování obdrželo několik pacientů jednorázově pět až deset miligramů THC. Následně ubylo tiků a také nutkavých symptomů. Nálada, duševní výkon a schopnost koncentrace nebyly touto dávkou dronabinolu ovlivněny v relevantní míře.

V rámci třetí studie byly zkoumány působení a snášenlivost THC v porovnání s placebem u 17 pacientů, a to po dobu šesti týdnů. Původně se do studie zapojilo 24 pacientů, přičemž vždy 12 pacientů užívalo buď THC v kapslích nebo opticky i chuťově stejné kapsle s placebem. Sedm pacientů studii přerušilo předčasně nebo byli z hodnocení vyloučeni, protože nedodrželi dohodnuté podmínky výzkumu. Jeden pacient například bral bokem ještě jeden lék, jiný pacient měl negativní test na THC v moči, i když měl být pozitivní. Jenom jeden pacient přerušil studii kvůli příliš silným vedlejším účinkům (záchvaty úzkosti trvající asi 24 hodin). Pro závěrečné hodnocení zůstalo sedm pacientů ve skupině THC a deset pacientů ve skupině placeba. Dávkování pokračovalo v množství 2,5 miligramu na den, vždy ke snídani nebo k obědu, které pak bylo v závislosti od snášenlivosti každé tři dny stupňováno na maximální dávku deseti miligramů denně.
Měřena byla intenzita Touretteovy symptomatiky a psychomotorická výkonnost, a také několik dalších parametrů. Vyšetřující nikdy nevěděli, zda se jedná o pacienta ze skupiny  užívající THC nebo placebo. Symptomy u pacientů léčených dronabinolem se v porovnání s pacienty léčenými placebem velice zlepšili. Zlepšení bylo 30. nebo 31. den studie větší, než 21. nebo 22. den. Tento fakt může sloužit jako důkaz, že účinnost THC se během studie zvyšovala.

Když to shrneme, THC a konopí vykazují očividně pozitivní účinky na Touretteův syndrom, a to i přesto, že do dneška je na světě k dispozici jenom jediná přesvědčivá studie s pacienty, kteří trpí Touretteovým syndromem. Terapeutické účinky jsou u části pacientů natolik výrazné, že symptomy této silně omezující neuropsychiatrické nemoci úplně nebo téměř úplně vymizí. Obecně je k léčbě zapotřebí pouze poměrně nízké dávkování, které u většiny pacientů ani nevede k relevantním vedlejším účinkům.

Dr. med. Franjo Grotenhermen

Zdroj: www.konoptikum.cz
Odkaz: http://www.konoptikum.cz/articles/2011/09/Konopi_tourettuv_syndrom.php

2 Komentáře k “Léčivé konopí a Tourettův syndrom”

Zanechte komentář

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to webdesign berlin, House Plans and voucher codes