Vliv konopí na menstruační křeče, ranní nevolnosti a porodní bolesti

18 370 -počet zobrazení článku

V 19. století se k lékařským účelům konopí používalo nejčastěji při zmírňování menstruačních křečí a porodních bolestí. Královně Viktorii bylo předepsáno konopí pro tyto účely jejím ošetřujícím lékařem J.R. Reynoldsnem. Přesto není v lékařské literatuře 20. století nic na toto téma uvedeno. Obavy, že užívání drog v těhotenství může poškozovat plod jsou pravděpodobně tak velké, že jakýkoliv výzkum na toto téma by vedl k útokům na jeho badatele. Nicméně studie v populacích, které používají konopí společensky (Kostarika a Jamajka) ukázaly, že neexistuje žádný negativní vliv na nenarozené dítě.

Studie, které ukazují negativní vliv, musí být znovu přezkoumány, aby se ujistilo, že tento účinek nezpůsobil nějaký jiný faktor, jako je například chudoba. Většina studii se zaměřuje na lidi, kteří konopí kouří. Člověk musí být opatrný a oddělit účinky způsobené kouřením konopí a ty které následují po vnitřním užití. Stejně tak různé dehty a další vedlejší produkty kouření, které vedou uživatele k inhalaci většího množství oxidu uhelnatého. To snižuje schopnost krve transportovat kyslík potřebný pro plod.
Jako důsledek těchto problémů, předložilo několik studií zabývajících se konopím výsledek ukazující podobný efekt jako u kuřáků tabáku.

Navzdory této kontroverzi mnoho žen experimentujících s konopím zjistilo, že ovládá menstruační křeče, umožňuje rychlejší a méně bolestivý porod a zmírňuje ranní nevolnosti v těhotenství. Pokud vážné žaludeční křeče snižují matčin příjem potravy, pak dítěti může být naopak ublíženo neužíváním konopí.
Vědecké důkazy

Byl proveden malý průzkum na téma léčení menstruačních křečí, ranních nevolností a porodních bolestí konopím. Analgetické a antiemetické účinky konopí ukazují alespoň možnost řešení některých těchto ženských těhotenských problémů. Tato část se proto bude zabývat otázkou bezpečnosti užívání konopí během těhotenství. Toto by nemělo být bráno jako náznak, že jiný průzkum na toto téma je nebo není důležitý či potřebný, ale prostě zatím nebyl proveden. Pokud bude prokázáno, že konopí má negativní vliv na nenarozené děti, pak je to ten případ, kde je třeba se rozhodnout, zda-li převáží jakékoliv výhody, které by to mohlo přinést. Navíc, následující průzkum je relevantní jen pro ty pacientky, které jsou těhotné. Je jasné, že žena trpící menstruačními bolestmi, která není těhotná, nemusí brát v úvahu vliv na nenarozené dítě.

Vědecké důkazy

Cornelious et al (1995) přezkoumal stávající studie na téma užívání konopí během těhotenství a zjistil, že některé výsledky si odporují. Nalezl domněnky, že období těhotenství u matek kouřících konopí bylo kratší, ale jen u dospívajících. Studie Fried (1982) a Hingson et al (1982) ukázaly, že ženy které kouřily konopí pravidelně během těhotenství, měly tendenci mít děti s nižší porodní váhou než ty ženy, které konopí nekouřily. Jak již bylo zmíněno výše, není známo jak moc je toto skutečně důsledkem konopí v porovnání s efekty zapříčiněnými obecně kouřením.

Zuckerman et al (1989) ukázalo podobnou studii a zjistilo, že potomci matek, které kouřily konopí během těhotenství, vážili v průměru o 3,4 unce (cca 100g) méně než kontrolní skupina dětí. Nicméně nebyly nalezeny rozdíly v délce těhotenství, ani v množství vrozených vad.

Ammenheuser et al (1998) zjistil, že matky kouřící konopí během těhotenství mají děti s vyšší mírou mutace než nekouřící. To je velmi podobné zjištění tomu z roku 1994, kde se studie zabývaly mutací u matek kouřících tabák, takže opět je těžké odlišit důsledek konopí od důsledku kouření jako takového.

Jedna ze studií, která nezahrnovala kouření konopí, ale raději se soustředila na jeho tradiční přípravu v čajové formě, byla provedena Dreher et al (1994). Zde nebyly rozdíly v hodnoceních chování mezi dětmi, které se narodily matkám přijímajícím konopí a těm které ho neužívaly.

Fried (1995) vedl relativně dlouho trvající experiment, který měřil poznávací schopnosti dětí narozených matkám, které kouřily konopí během těhotenství v porovnání s kontrolovanou skupinou matek, které nekouřily. Zkoumaná populace byla rozdělena na děti narozené matkám těžkých a mírným kuřaček a na ty které nekouřily vůbec. Průzkum neprokázal rozdíly v inteligenci (měřil se jazykový vývoj, čtení, vizuální a schopnosti učit se). Nejprve byly pozorovány malé nedostatky těchto schopností mezi dětmi matek kouřících konopí, ale tyto nedostatky zmizely ve věku do 5 let. Na druhou stranu jiná studie Fried et al (1998) zjistila, že děti matek kuřaček konopí, které byly ve věku mezi 9 a 12 měly sníženou schopnost „výkonné funkce“ – zahrnující pojmy jako je plánování a předvídání.

Světová zdravotnická organizace nenalezla žádné důkazy, že by konopí působilo nějaká poškození genů či chromozomů. Rovněž NHS National Teratology Information Service nezjistil žádné důkazy ani v nárůstu vrozených deformací ani ve specifickém typu vrozené deformace (následující po kouření marihuany v těhotenství).

Greenland et al (1982) zjistil větší rozdíly v době porodní u matek, které užívaly konopí a u těch které ne. Nicméně v jiné studii, Fried et al (1983) nebyl zjištěn žádný rozdíl mezi těžkými, středními a neuživatelkami konopí týkající se několika novorozeneckých výsledků. Jak je běžné u mnoha těchto studií, mělo by být bráno v potaz, že zkoumaná populace byla příliš malá, aby poskytla definitivní odpovědi v klinické praxi.

Větší výzkum provedený Braunstein et al (1983) prokázal, že uživatelky konopí přivádějí na svět děti s menší váhou a s vyšší šancí na vrozené deformace.

Jak je patrné, velké množství důkazů se zdá rozporuplná. Je těžké vyvozovat závěry, pokud jde o vliv užívání konopí na nenarozené děti. Je jen málo důkazů, že existuje souvislost mezi užíváním konopí v průběhu těhotenství a jakýmikoliv odchylkami u narozeného dítěte. Je však pravděpodobné, že kouření čehokoliv (konopí, tabák, petržel, banány, narcisy …) může ublížit nenarozeným dětem. Proto v případě používání léčivých vlastnosti konopí jako pomoc pro těhotné ženy by mělo konopí být užíváno jiným způsoben než kouřením.

Výpovědi pacientů

25.1. 2011, Anonym
Mám velice bolestivé menstruační křeče, které trvají i tři dny. Je to, jako by moje břišní svaly byly velmi stáhnuté a s tím přicházejí vlny nevolností. Když se takto cítím, nemohu jíst, protože přes intenzivní bolest ani necítím, jestli mám hlad nebo ne.

Zkoušela jsem brát prášky jako Midol a Pamprin, ale ty zabírají jen zhruba na dvě hodiny (i přesto že píší 6) a může se brát jen 8 tablet denně. Doktoři na to nemají žádnou odpověď a jen mi předepisují různé antikoncepční prášky, které kontrolují krvácení.

Kouření konopí mi pomáhá uvolnit napětí v břiše a pocit nevolnosti odeznívá jakmile je bolest pryč. Nic jiného nepůsobí tak silně a rychle jako konopí a já děkuji pánu bohu, že tato medicína existuje

Zdroj: www.ukcia.org
Odkaz: http://www.ukcia.org/medical/menstrualcramps…

2 Komentáře k “Vliv konopí na menstruační křeče, ranní nevolnosti a porodní bolesti”

 1. Lea napsal:

  Koupit hašiš online, konopí na prodej, koupit marihuanu online, objednat oleje CBD online (Wickr: deepwseller)

  Web:  https://cutt.ly/thc_cbd

  Wickr: deepwseller

  Nabízíme vysoce kvalitní koupelové soli, výzkumné chemikálie a mnoho dalších produktů, naše produkty jsou špičkové kvality, balení a doprava. je diskrétní. Jen vy a my víme, co je ve vašem balíčku. Speciální slevy na hromadné objednávky. Navštivte naše oficiální stránky a objednejte si nyní.

  Jak koupit CBD

  kde koupit konopí

  kdo si může koupit trávu

  Kupte si čistou marihuanu ve Francii

  Diskrétní cbd online

  100% čisté konopí

  Nákup cbd v Evropě

  koupit konopí v okolí

  Kupte si marihuanu přes internet

  Kupte si trávu na netu

Zanechte komentář

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to webdesign berlin, House Plans and voucher codes