Ministerstvo zdravotnictví přes počáteční podporu začíná léčebnému konopí házet klacky pod nohy. Kdo za tím stojí!?

16 930 -počet zobrazení článku

Proč Petice nežádá všeobecnou legalizaci konopí, a jaký je stav prosazení jejích požadavků napal ve svém článku člen Petičního výboru MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D.

Členové výboru Petice za léčebné konopí dostávají od samého počátku spolu s překvapivě silnou společenskou podporou i řadu dotazů. Jedno jejich časté téma pregnantně shrnula uživatelka s nickem  „Petůnie Brambůrková“ na facebookovém profilu petice: „Marihuana by měla být legalizována se vším všudy. Je to dar přírody a nikdo by neměl uplatňovat jakési právo určovat ostatním, jakou bylinu v jakém množství mají užívat. Příště zakážou a zpoplatní třeba heřmánek…“

Přimělo mě to nejen napsat odpověď, ale rovnou se pokusit shrnout stav prosazování léčby konopím. Chystal jsem se k tomu už dlouho, protože signatáři petice si zaslouží být o stavu věcí informování – ale pracovní zaneprázdnění mě nutilo to odsouvat a odsouvat. Chtěl bych se za to všem signatářům petice omluvit – a Petúnii poděkovat za poslední důležité pošťouchnutí…


Na úvod je třeba říci, že petice nenavrhuje léčebné konopí zakázat, jak to někdy tvrdí radikální konopní aktivisté – pěstování léčebného (psychotropního) konopí u nás ze zákona toho času zakázáno je, a to bez výjimky.

Není důvod zastírat, že část petičního výboru zastává názor, že pěstování léčebného konopí je třeba umožnit každému, kdo je pro svou nebo cizí léčbu pěstovat chce, a že toto přesvědčení velmi pravděpodobně sdílí i nemalá část signatářů petice. V petičním výboru a mezi signatáři jsou nicméně zastoupeni také lidé, pro něž je představa volného pěstování psychotropního konopí nepřijatelná, a přitom chtějí, aby bylo dostupné indikovaným nemocným. Petiční výbor tak docela dobře odráží skladbu názorů v celé společnosti.

Ať už si o tom myslí každý jeden z nás cokoliv, většina občanů ČR si nekontrolované pěstování psychotropního konopí totiž jednoznačně nepřeje.

Bez ohledu na to a především: pěstování konopí samotnými nemocnými brání mezinárodní Úmluvy o drogách, jichž je ČR signatářem, a to především Úmluva OSN z roku 1961. Není realistické domnívat se, že by v dohledné době Parlament ČR přijal zákon, jenž by byl v rozporu s těmito úmluvami – a to nejen proto, že by přijetí takových zákonů velmi pravděpodobně mělo za následek řadu sankcí OSN, jež by citelně zasáhly náš průmysl i naše mezinárodní postavení jako takové.

Umožnění volného pěstování konopí pro samoléčbu v ČR toho času tedy není průchodné; jde o boj, který se vede a bude vést na mezinárodní scéně a tam je třeba zaměřit síly těch, kteří je prosazují.

Nemůžeme nicméně s klidným svědomím chtít, aby čeští nemocní a jejich příbuzní čekali v roli zločinců neznámo kolik let či desetiletí, než se mezinárodní komunita k něčemu takovému odhodlá, případně aby nebyli do té doby léčeni.

Proto petice prosazuje maximum možného: LEGÁLNÍ dovoz a LEGÁLNÍ (tj. licencované) pěstování léčebného konopí v ČR, a to co nejdříve. Zřejmě na tom někdo bude vydělávat, tak jako někdo vydělává na jiných léčebných bylinách a třeba na opiovém máku, z něhož se vyrábí medicinální opium, jež se používá proti úporným život ohrožujícím průjmům, proti bolestem a k dalším účelům. Někdo na tom bude vydělávat – tak jako na tom někdo vydělává ve všech rozvinutých evropských i neevropských zemích, kde je léčení konopím legální.

Je to nicméně nejrychlejší cesta, a nijak nebrání prosazovat i tu radikálnější, která je ale během na dlouhou trať – a není jisté, zda cíl je vůbec v dohledu. Pokud ale bude umožněno konopím oficiálně léčit a o úspěších léčby podávat zprávy, veřejnost to může zpracovat jako silný argument pro další uvolnění přístupu ke konopí. Anebo také nemusí – autoři petice nemají ambice tento proces ovlivňovat. Jsou ale pevně přesvědčení, že není fér chtít po nemocných „pojďte s námi snít o ideálním světě a do doby, než nastane, se buď bojte kriminálu, nebo trpte.“ Tak jako kdekoliv jinde, i tady platí pořekadlo o tom, že dokonalé je nepřítelem dobrého.

Petice si klade za cíl legálně zpřístupnit léčebné konopí potřebným pacientům co nejdříve – proto zvolila cestu v rámci stávajících mezinárodních úmluv a zároveň takovou, která má podporu u 80% populace a je tedy politicky průchodná. Tato průchodnost se po letech nečinnosti a bagatelizování celého problému ze strany odpovědných orgánů státní správy – především Ministerstva zdravotnictví ČR (dále MZd ČR) – konečně materializovala díky tlaku, který Petice za léčebné konopí vytvořila.

Petici od jejího vzniku aktivně podporuje předsedkyně Sněmovny i premiér Vlády ČR. Novelizaci zákonů, která odráží drtivou většinu požadavků petice, vypracovala v době od září do prosince 2011 expertní skupina, jež byla za patronátu předsedkyně PSP sestavena premiérem vlády. Parlamentu návrh této „premiérské“ skupiny předložilo osm zástupců všech pěti parlamentních stran.

Stále však ještě není vyhráno. Novela, umožňující dovoz a licencované pěstování léčebného konopí, se po předložení vládě ČR musela a ještě bude muset vyrovnávat s náhlou opozicí a obstrukcemi ze strany téhož Ministerstva zdravotnictví, které po dlouhé roky svou pasivitou a bagatelizováním léčbu konopím znemožňovalo. Přestože zástupci MZd ČR byli součástí odborné skupiny předsedy vlády ČR, která návrh novelizací připravila, a měli tak možnost uplatnit své připomínky a návrhy během čtyř měsíců příprav nových znění zákonů, do Legislativní rady vlády Ministerstvo zdravotnictví překvapivě poslalo ostře negativní stanovisko s řadou prokazatelně účelových nebo dokonce nepravdivých argumentů, když zbytek představovaly snadno řešitelné technikálie, a navrhlo vládě „poslanecký“ návrh nedoporučit k přijetí.

Vláda na svém zasedání přes odpor ministra zdravotnictví Leoše Hegera nicméně propustila poslaneckou novelizaci do legislativního procesu s neutrálním stanoviskem a doporučením připomínky Ministerstva zdravotnictví vypořádat v Parlamentu.

Tam k tomu účelu sestavila předsedkyně parlamentu ad-hoc skupinu, která právě dokončuje svou práci. Přestože se podařilo najít shodu v technických aspektech, Ministerstvo zdravotnictví se snaží prosadit výhradně dovoz a znemožnit pěstování v ČR, aniž by tento svůj tlak umělo přesvědčivě zdůvodnit.  Poté, co MZd ČR zjistilo, že je ve svém názoru zcela osamoceno, snaží se pěstování léčebného konopí v ČR alespoň co možná oddálit – až „za dva roky anebo později“ – a pokračuje tak ve své obstrukční a zdržovací strategii.

Odborná skupina doporučila paralelní zavedení pěstování a dovážení léčebného konopí pro 3-10 subjektů s cílem díky takto nastavené konkurenci stlačit cenu léčebného konopí pro stát i pro zdravotní pojišťovny co nejníže. Lpění Ministerstva zdravotnictví na dočasném či trvalém monopolu jediného zahraničního dovozce je z ekonomického pohledu nepochopitelné a vzbuzuje řadu otázek. Legislativní náměstek MZd ČR nicméně již deklaroval, že během přijímání zákona v Poslanecké sněmovně budou zástupci Ministerstva aktivně lobbovat za změnu novely v tomto směru.

Ekonomické aspekty budou při prosazování léčby konopím hrát klíčovou roli, protože rozhodnou o její dostupnosti.

Proces stanovení částečné nebo plné úhrady léčebného konopí pacientům může nastartovat podáním podnětu kterýkoliv občan ČR a lze s jistotou předpokládat, že se tak stane. O tom, kdy a zda vůbec se bude konopí v ČR pěstovat a nebude tak záležitostí monopolisty, který si bude určovat ceny dle vlastní úvahy a z trhu se kdykoliv stáhne, uzná-li to pro sebe za výhodné nebo octne-li se pod politickým nebo jiným tlakem, rozhodnou poslanci Parlamentu ČR.

Pokud poslanci neumožní konkurenci mezi dovozcem a domácími pěstiteli, rozhodnou tak o absurdně vysoké ceně léčebného konopí, o odporu pojišťoven i státu k jeho úhradě, a o jeho minimální legální dostupnosti pro nemocné.

I proto je tak důležitá podpora petice ze strany těch, kdo se k ní svým podpisem připojili.

Děkujeme Vám za ni a prosíme: Vytrvejte ve své podpoře, šiřte petici mezi své známé a přátele – a mezi své poslance. Řekněte jim, že konopí pro léčbu k tomu indikovaných nemocných musí být co nejdostupnější a tedy co nejlevnější, a proto se musí nejen dovážet, ale i pěstovat v ČR. Zdůrazněte, že se v tomto názoru shodujete s drtivou většinou odborníků i laické veřejnosti.

Pokud během příštích týdnů a měsíců neochabneme, zlepšíme kvalitu života stovek a tisíců našich spoluobčanů. Udělejme to, prosím – na druhou šanci bychom mohli čekat nepřijatelně dlouho my, a někteří z těch, o něž jde, by se jí dočkat nemuseli.

MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D.
Člen Petičního výboru za legislativní změny zpřístupňující pacientům v české republice léčbu konopím a umožňující jeho výzkum

Zdroj: twztwztwz.posterous.com
Odkaz: http://twztwztwz.posterous.com/proc-petice-nezada
Podepsat petici: http://www.lecebnekonopi.cz/petice/podepsat

6 Komentáře k “Ministerstvo zdravotnictví přes počáteční podporu začíná léčebnému konopí házet klacky pod nohy. Kdo za tím stojí!?”

 1. radmilarezankova napsal:

  jsem pro uzakoneni prodeje konopi.

 2. Vít Rambousek napsal:

  Pěstovat můžete třeba tunu . Když jen na lék i nakouř od 18 🙂 Já mám vyjímku od pana Krále 🙂 Nebo královny 🙂 Bůh je chraň °°
  °
  S pozdravem a svobodnou mysl3 .:.

  Vít Rambousek

 3. PV napsal:

  „pěstování konopí samotnými nemocnými brání mezinárodní Úmluvy o drogách, jichž je ČR signatářem, a to především Úmluva OSN z roku 1961.“
  – Není to tak dávno, kdy proběhla tiskem zpráva, ve které představitelé OSN doporučovali, aby jednotlivé státy povolily užívání drog, protože prý padesátiletá válka proti drogám měla spíše opačný účinek

 4. Jiřina Bulawová napsal:

  Přeji odpůrcům konopí, aby poznali tu beznaděj a sílu bolesti, až jednou onemocní nevylečitelnou chorobou tak jako já.

Zanechte komentář

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to webdesign berlin, House Plans and voucher codes